Hakkımızda
İlke Hukuk Bürosu, avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle hukuki münasabetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması amacıyla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi  adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmekteyiz.
İletişim

Faaliyet Alanlarımız

Borçlar Hukuku

Hukuk Büromuz gerek şahsıların gerekse de şirketlerin kişisel-ticari..

Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz Ticaret Hukuku kapsamında şirketlerin kuruluş aşamalarında..

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk Büromuz danışmanlık hizmeti verdiği şirketlere gerek işe alım ve iş ilişkisini..

Ceza Hukuku

Hukuk Büromuz Ceza Hukukunun her alanında, soruşturma aşamasında ve yargılamada..

İdare Hukuku

Hukuk Büromuz şahısların ve şirketlerin davacısı veya davalısı olacakları..

Sözleşmeler Hukuku

Hukuk büromuz ticari ilişkilerin temelini teşkil eden sözleşmelerin düzenlenmesinde..